tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ผู้จัดการ IM Japan และคณะ RSS

 

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ Mr. Hidekazu Nishizawa ผู้จัดการ IM Japan สำนักงานฮานอย รักษาการผู้จัดการทั่วไป IM Japan สำนักงานกรุงเทพฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่มาปฏิบัติงาน ณ IM Japan สำนักงานกรุงเทพฯ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการขยายการจัดส่งคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค/ทำงานในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน