tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย – แอฟริกา และเอกอัครราชทูตฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย – แอฟริกา และเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนายปกรณ์ ปั้นลี้ นายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย – แอฟริกา และ นายโอวิคูโรมา โอโรกุน เจบาห์ (H.E.Mr.Ovikuroma Orogun Djedah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การนำเข้าแรงงานไนจีเรียมาทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ