อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนกรมการจัดหางานในการดำเนินการกรณีค้ามนุษย์และแรงงานฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนกรมการจัดหางานในการดำเนินการกรณีค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ รุ่นที่ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนกรมการจัดหางานในการดำเนินการกรณีค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร 

สำหรับโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเทคนิคการสัมภาษณ์ เพิ่มทักษะจิตวิทยาในการพูดคุยกับผู้เสียหายในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะพนักงานตรวจแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน และผู้ประสานงานด้านภาษาและล่าม จำนวน 69 คน