ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
การยื่นขอร้องทุกข์ของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์
เชิญร่วมนัดพบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รับสมัครและคัดเลทอกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ
แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560
แจ้งประชาสัมพันธ์ เมื่อได้รับ VISA แล้วให้ยื่่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน
แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการนำเข้า MOU
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้่าวสัญชาติ เมียนมา
การขอรับการตรวจลงตรา และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ให้นายจ้างเตรียมพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติ
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง และสถานประกอบการที่ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขอเชิญร่วมอบรม โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเรื่อง แรงงานต่างสัญชาติเมียน ลาว และกัมพูชา
การมอบหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางคนงานกัมพูชาท างานต่างประเทศ และบัตรแรงงานกัมพูชา ไปทำงานในต่างประเทศ (OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชาที่พักอาศัยและทำงานอยู่ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 < 1 2 3 4 >