ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต