tel โทรศัพท์ : 076-219660-1 email pkt@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ไทย-ลาว ประชุม ชื่นมื่น ...เห็นพ้องแก้ปัญหาแรงงานลาวทำงานผิดกฎหมายในไทย พร้อมหนุนไทยเป็นประธานอาเซียนปี ‘ 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตามโครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ริกคาบี วอลทัน จำกัด]
ข่าวประกาศ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เนชั่นแนลลิตี้ บิสสิเนส เอเจนซี่ จำกัด]
ข่าวประกาศ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน บี แอนด์ บี สยาม กรุ๊ป จำกัด]
ข่าวประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมนัดพบแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›