นัดพบแรงงาน

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางอาภัสรา ชุมทอง  จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  ดำเนินโครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์