กรมการจัดหางาน จัดประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 9/2561

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561   นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน ที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหารือเกี่ยวกับการมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานในปี พ.ศ. 2562