นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน (รองผอ.ศูนย์ฯ) ตรวจความพร้อมการให้บริการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงาน
นครพนม จัดยิ่งใหญ่ เดิน – วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม - คำม่วน” มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน
ผู้ตรวจราชการกรม  เป็นผู้แทน รับมอบ โล่เกียรติคุณฝ่ายนัดพบแรงงาน  ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

‹ First  < 10 11 12 13 14 >