-
กนร. เห็นชอบขยายเวลาออกหนังสือคนประจำเรือ และจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวประมงกัมพูชา ลาว เมียนมา
อธิบดี กกจ. ปิดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›