รายการ ประเภท
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
บิ๊กบี้ ! สั่งตรวจเข้มคนงานไทยลักลอบทำงานเกาหลีใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อคนทำงานไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงานแจ้งปิด ! การชำระเงินค่า CI และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
บิ๊กบี้ ! สั่งกำชับแก้ปัญหาคิวตรวจสัญชาติยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติง่นด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาล่ามภาษาต่าชาติื (ไม่จำกัดวุฒิ) ที่มีความสามารถสื่อสารภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 169ิ4
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายจ่ายงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 1 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บิ๊กบี้ ! ยันไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 348 349 350 351 352 >  Last ›