ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
26-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตอาชีพการทำขนมต้ม
30-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตอาชีพการทำขนมปังหน้าหมู
30-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดตกแต่งสถานที่และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-10-2018 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-08-2018 ประกาศราคากลางรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)