วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
11-11-2022 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2022 - 17-11-2022 11-11-2022 - 17-11-2022
19-11-2021 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-11-2021 - 23-11-2021 23-11-2021 - 23-11-2021
05-11-2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-11-2018 - 13-11-2018 13-11-2018 - 13-11-2018
05-11-2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ทีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-11-2018 - 05-11-2018 05-11-2018 - 05-11-2018
12-10-2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-10-2018 - 18-10-2018 31-10-2018 - 31-10-2018
12-10-2018 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-10-2018 - 18-10-2018 31-10-2018 - 31-10-2018
08-08-2018 ประกาศจังหวัดเรื่อง ประกวดราคารเช่าจัดเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 08-08-2018 - 16-08-2018 17-08-2018 - 17-08-2018
22-08-2017 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22-08-2017 - 08-09-2017 22-08-2017 - 08-09-2017