ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโรสแอนด์เอ็ม ออฟฟิสออโตเมชั่น จำกัด
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมิตซุประจวบ จำกัด
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง นายนัฐพงษ์ งามท้วม
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง นายกฤษณุ ใจอัมพร
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานบริการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการร่วม นางสาวธัญญพัทธ์ ธิติอุดมเศรษฐ์
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ นางสาวพรพรรณ เล็กแท้
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน นางสาววิไลพร เวียงมูล
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ นางสาวอัญลดา ชัยโชค
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยชนะ มั่งประเสริฐ
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอังกฤษ หอมพราหมณ์
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี บัวแก้ว
01-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิตา พุ่มสวัสดิ์
 1 2 3 >  Last ›