ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
21-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
17-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ บริษัทโรสแอนด์เอ็ม ออฟฟิสออโตเมชั่น จำกัด
07-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงานฯ นายไชยวัฒน์ ทองดี
01-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิทธิชัยบริการ
20-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ เล็กแท้
20-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างตามโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวี คงสบาย
11-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้านดอกไม้
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ชมกุณฑี
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7875.60
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สิทธิชัยบริการ
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานโครงการป้องกันการละเมิดสิทธิ นางสาวกรองกาญจน์ โตใหญ่
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138000
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตำแหน่งล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจิรฐา ประกอบปราณ
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142800
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิตา พุ่มสวัสดิ์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกวีเกียรติ อินชื่นใจ
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอังกฤษ หอมพราหมณ์
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานบริการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการร่วม 180000
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง นายกฤษณุ ใจอัมพร
30-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 159420
 1 2 3 >  Last ›