ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-11-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิวคอมเซอร์วิส
05-11-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลลภายนอกป้องกัน กำจัดปลวก อาคารสำนักงานฯ และอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ประจวบ เพสท คอนโทรล จำกัด
19-06-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำกรีนโคน สำหรับกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทรรศนะ บัญฑิตร์
19-06-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บี.เจ.มีเดีย ซัพพลาย
07-06-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพอักษร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
05-06-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือการทำงานของคนต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพอักษร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรสแอนด์เอ็มออฟฟิสออโตเมชั่น จำกัด
21-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ
13-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยบริการ
10-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดหญ้าพร้อมตัดแต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายไชยวัฒน์ ทองดี
10-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับจัดอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประจวบทำป้าย
07-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิทธิชัยบริการ
02-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูประจวบ จำกัด
02-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจริญ อิเล็กทรอนิกส์
02-05-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิทธิชัยบริการ
29-04-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์จ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางค์ บารมี
29-04-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24-04-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยบริการ
23-04-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรดา ฉินะสถิน
23-04-2019 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ เจนโชควานิช
 1 2 3 >  Last ›