สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
02-11-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 65
03-10-2022 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2565
02-09-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 65
02-08-2022 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
04-07-2022 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมิถุนายน 2565
02-06-2022 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
02-05-2022 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
01-04-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65
01-03-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65
01-02-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65
04-01-2022 รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2564
07-12-2021 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
10-11-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 64
01-10-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
01-09-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 64
04-08-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 64
02-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 64
01-06-2021 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 64
03-05-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
02-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›