สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
02-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 64
01-06-2021 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 64
03-05-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
02-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
10-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 64
25-02-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 64
11-01-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 63
14-12-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 63
09-11-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63
06-10-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 63
08-09-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 63
04-08-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 63
02-07-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 63
04-06-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 63
14-05-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 63
03-04-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 63
09-03-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 63
12-02-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 63
12-02-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 62
06-12-2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 62
 1 2 3 >