สจจ. ประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบปราบปราม สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด

 

วันที่ 10 มกราคม 2562


สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว กิจการต่อเนื่องการเกษตร ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 แห่ง

พบแรงงานไทย จำนวน 1,431 ราย แรงงานต่างด้าว 2,661 ราย แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 2612 ราย สัญชาติกัมพูชา 49 ราย ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด