ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่แจ้ง demand นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

 

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562  นายธนกร นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายสิทธิเชียร  บุญสนอง หัวหน้าฝ่ายตรวจและคุมรองคนหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่แจ้ง demand นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. บ.โชคกลการาจ อ.หัวหิน

2. บ. แม็กซ์มีเดี่ย อ.หัวหิน

3. เรือ ร.สมบัติรุ่งเรือง อ.ปราณบุรี

4. นายนันทวัฒน์ สำราญ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ อ.ปราณบุรี

  ผลการตรวจสอบ นายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้ง 4 ราย มีการประกอบธุรกิจและมีที่ตั้งสถานประกอบการตั้งอยู่ และยืนยันว่ามีความต้องการคนงาน จริง เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้ จนท.ได้ชี้แจงและสร้างการรับรู้ ในการปฎิบัติที่ถูกต้องตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2561 ที่ถูกต้องด้วยแล้ว