เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี ก้าวสู่ปีที่ 44 แนวหน้า

 

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นำคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี ก้าวสู่ปีที่ 44 แนวหน้า โดยมีนายผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้า ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ในการนี้นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้มอบหมายให้นางเจนจิรา เดชะรัฐ เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดี