วันที่ 23 มีนาคม 2566 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหน่วยบริการชุมชนสร้างสุขภาวะแรงงานนอกระบบเพื่อการมีหลักประกันสังคมในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 1) จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดขอ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566
การประชุมหารือกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี ก้าวสู่ปีที่ 44 แนวหน้า

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›