สำนักงานจัดหางานฯ ร่วมโครงการสัมมนาทบทวนสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงานคนต่างด้าว

 

     วันที่ 21-22 กันยายน 2565 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ และนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยจัดหางานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากภาคใต้ จำนวน 42 คน