สำนักงานจัดหางานฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

      วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ทั้งนี้ นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง