สำนักงานจัดหางานฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 12/2565

 

      วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 12/2565 โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง การประชุมจัดขึ้นเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านแรงงานในเดือน กันยายน พ.ศ.2565 และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงแรงงาน และของจังหวัด