จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

 

จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา