รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เมืองระนอง เตรียมเปิดศูนย์แรกรับฯ รองรับการนำเข้า MOU

 

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจสภาพการจ้างแรงงานประมง มาตรการการตรวจสอบ และการดำเนินการสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าว พร้อมตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่ออายุใบอนุญาตแรงงานประมง ตามมาตรา 83 เป็นวันแรก พร้อมติดตามความพร้อมการเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการนำเข้าแรงงานเมียนมาตาม MOU