พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างฯ

 

วันที่ 23 กันยายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายเต็งส่วย(H.E.U Thein Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร และคณะจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนอง เพื่อเป็นศูนย์รับแรงงานเมียนมาเข้าทำงานในภาคประมงทะเลเป็นการเฉพาะ โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการ พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้างผู้ประกอบการ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ