สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง