จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในพื้นที่บริเวณถนนท่าเมือง ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง