จัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง