กระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 มีนายพรเทพ ผองศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี ณ ลานเทศบาลเมืองระนอง