สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น