pic1
รูปประชุม1
นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารราชการของกรมการจัดหางานแก่จัดหางานจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 12 คน  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

‹ First  < 6 7 8 9 >