ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 10 ม.ค. 61 ณ ห้างสยามแม็คโครระนอง
ด่วน!!! การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ภายหลังคนต่างด้าวผ่านการคัดกรอง ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 นี้ เท่านั้น....
ประชาสัมพันธ์ QR Code กลุ่ม Line@ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
แผนที่จากศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว จ.ระนอง มาโรงพยาบาลระนอง
แผนที่ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดระนอง
ด่วน!!! นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีเอกสารแสดงตน ให้รีบดำเนินการยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "นิด้าโพล" 2
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "นิด้าโพล" 1
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การจ้างผู้พิการดำเนินการเก็บข้อมูล" ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อประกอบการชั่วคราว
เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานเมืองพัทยา" ในวันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เชิญร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 " วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
นำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ " MOU "
เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560 " วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้างแม็คโคร สาขาระนอง
ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา!! เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 3 มี.ค.60 เป็นต้นไป
ด่วน ! แรงงานต่างด้าว ที่ถือบัตรชมพู ผ่อนผันให้เดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมประชุม โครงการจัดประชุมนายจ้าง(ครั้งที่ 5) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
 < 1 2 3 4 >