ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เปิดให้บริการยื่นเอกสาร (แบบ บต.50 อ3) ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประชาสัมพันธ์วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
แนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาในการทำงาน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs แล้ว พร้อมได้รับการอนุมัติสิทธิเข้าร่วมแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e - service ของ ประกันสังคม ให้รีบสมัครและนำส่งเงินผ่านระบบ e - service งวดเดือน ต.ค. 64 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 64 ถึงจะได้รับเงินอุดหนุน เดือน พ.ย. 64นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs แล้ว พร้อมได้รับการอนุมัติสิทธิเข้าร่วมแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน การส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e - service ของ ประกันสังคม ให้รีบสมัครและนำส่งเงินผ่านระบบ e - service งวดเดือน ต.ค. 64 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 64 ถึงจะได้รับเงินอุดหนุน เดือน พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) มาดำเนินการ รับเล่มใบอนุญาตทำงาน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติครม. 28 ก.ย. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบสำรวจการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์ลิ้งเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์สื่อโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" Copayment !!!!!!
ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และผู้ติดตาม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 2564
ขั้นตอนการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ครม.ไฟเขียวขึ้นทะเบียนต่างด้าวผิดกฏหมาย !!!!
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบ Co-payment และ นัดพบแรงงาน วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 ณ โรงแรมทินิดี
บมจ.สยามแม็คโคร เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
ผู้สมัครงานท่านใดสนใจทำงานตามโครงการ Co-payment โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยสมัครผ่านทาง QR Code ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง รีบสมัครกันได้เลย ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสมัครแล้ว
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›