ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมประชุม โครงการจัดประชุมนายจ้าง(ครั้งที่ 4) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
วชช.ระนองเปิดหลักสูตร"การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย"รับสมัครถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560
การส่งมอบ PP/TD และ OCWC และการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา
เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปและผู้พิการ เข้าร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.สมัครงานบุคคลทั่วไปและผู้พิการ กับนายจ้างโดยตรง 2.แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพ 3.การสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบัติจริง 4.มีตำแหน่งงานว่าง สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้พิการ กว่า 60 ตำแหน่ง รวม 400 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร.077862026-8 (ในวันและเวลาราชการ)
เชิญร่วมงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 14"
ด่วน!! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว กิจการประมงทะเล กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (ใบอนุญาตทำงาน หมด 31 ม.ค. 2560 และ 22 ก.พ. 2560)
บริษัท Singapore Airlines Limited ได้เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Flight Stewardess
การขออนุญาตทำงาน(แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่1/2560 ณ ลานด้านหน้าห้างแม็คโคร สาขาระนอง
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ถือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ก็ทำงานได้
ขยายระยะเวลา....!! การหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุน
ด่วน!!.....เปิดรับสมัคร ไปทำงานมาเลเซีย
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเพิ่มท้องที่ หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว
ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
‹ First  < 2 3 4