ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "นิด้าโพล" 2
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "นิด้าโพล" 1
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อประกอบการชั่วคราว
ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
นำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ " MOU "
ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา!! เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 3 มี.ค.60 เป็นต้นไป
ด่วน ! แรงงานต่างด้าว ที่ถือบัตรชมพู ผ่อนผันให้เดินทางกลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมประชุม โครงการจัดประชุมนายจ้าง(ครั้งที่ 5) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมประชุม โครงการจัดประชุมนายจ้าง(ครั้งที่ 4) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
การส่งมอบ PP/TD และ OCWC และการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชา
การขออนุญาตทำงาน(แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ถือหนังสือผ่านแดน (BORDER PASS) ก็ทำงานได้
ขยายระยะเวลา....!! การหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเพิ่มท้องที่ หรือสถานที่ทำงานของคนต่างด้าว
ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
‹ First  < 5 6 7