ด่วน!!! การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ภายหลังคนต่างด้าวผ่านการคัดกรอง ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 นี้ เท่านั้น.... RSS