สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ต้องการเหรียญโปรยทานหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ต้องการเหรียญโปรยทาน หลากหลายรูปแบบในราคา 300 บาท ต่อ 100 เหรียญ เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการ สร้างงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สนใจติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง 077862026-8