ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัดกระบี่" ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก และลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ RSS