ด่วน!!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างแรงงานในภาคประมงให้ไปลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามรายละเอียดเอกสารแนบ RSS