สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอประชาสัมพันธ์ "เชิญผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-65 ปี เข้าร่วมลงทะเบียนฝึกอาชีพ นวด คอ บ่า ไหล่" ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.077-862026-8 RSS