ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 RSS

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางาน
1. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 คลิกที่นี่
2. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  ประจำเดือนมีนาคม 2565 คลิกที่นี่
3. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกที่นี่
4. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิก ที่นี่
5. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิก ที่นี่
6. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิก ที่นี่
7. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิก ที่นี่
8. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิก ที่นี่
9. ประชาสัมพันธ์ วารสารตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิก ที่นี่
10. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน เมษายน 2565 คลิก ที่นี่
11. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7ประจำเดือน มีนาคม 2565 คลิก ที่นี่

11. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิก ที่นี่
12. ประชาสัมพันธ์ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน มีนาคม 2565คลิก ที่นี่