การขยายระยะเวลาการแนบเอกสาร Passport /CI และวิธีการแก้ไขข้อมูลคนต่างด้าว แนบเอกสารผิด/ลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ (การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว มติ 5 ก.ค.65) RSS

 

กรมการจัดหางานได้ขยายระยะเวลาการแนบเอกสาร Passport /CI ในระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 15 พ.ค.66

  ในส่วนของการยื่น บต.50 ต่ออายุในระบบ, แนบไฟล์ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม,ชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงาน ยังคงให้ดำเนินการถึงวันที่ 13 ก.พ.66 นี้เท่านั้น!!  

สอบถามข้อมูลได้ที่ สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง โทร. 077-862026-8

ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทางออนไลน์  กดลิงค์ข้างล่างนี้

https://alien13febrenewal.doe.go.th/login


อัพเดตฟีเจอร์ใหม่ ❗❗
หมดปัญหา แนบเอกสารผิด กรอกข้อมูลผิดต้องการแก้ไข และยื่นใหม่ ✅ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  1.เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนู "รายการคำขอ"

  2.เลือกคำขอที่มีสถานะ "รอตรวจ"

  3.กดปุ่มลูกศร "สีเหลือง" เพื่อย้อนสถานะกลับไปเป็น "บันทึกร่าง"

  4.กรอกข้อมูลและแนบเอกสารใหม่ให้เรียบร้อย

  5.กดยื่น บต.50


ลืมรหัสผ่าน / อีเมลกู้รหัสผ่านเป็นอีเมลเก่า ทำอย่างไร❓หากท่านลืมรหัสผ่าน

  1.กดปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" ที่หน้าเว็บไซต์

  2.กรอกเลขประจำตัว 13 หลัก ของบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

  3.กดปุ่ม "ตกลง" ระบบส่งลิงก์เพื่อกู้รหัสผ่านไปยังอีเมลที่ท่านบันทึกไว้

หากท่านต้องการเปลี่ยนอีเมล หรือระบุอีเมล ที่ใช้กู้รหัสผ่าน

  1.เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "โปรไฟล์"

  2.กรอกอีเมลปัจจุบัน

  3.กรอกเบอร์มือถือ

  4.กดปุ่ม "ตกลง"


ข้อมูลบน "ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์" ที่ท่านต้องไปแจ้งขอแก้ไขที่ “สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ เท่านั้น”

  1.ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

  2.ข้อมูลสถานที่ทำงาน (กรณีต้องการเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบบแสดง)

  3.ข้อมูลแรงงานต่างด้าว อาทิ ชื่อ-นามสกุล , สัญชาติ , เพศ (ยกเว้นรูปถ่าย)

  4.ข้อมูลตำแหน่งงาน และลักษณะงาน

เมื่อแก้ไขแล้ว สามารถกด "โหลดข้อมูลต่างด้าวใหม่" ได้ที่ "ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงาน" เพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่