รายการ
งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 62
งบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน ม.ค. 62
งบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 62
งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 61
งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 61
ประกาศระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2561
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 61
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อทดลองงานก่อนจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง
งบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 61
งบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 61
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FOUNDER ALUMINUM CO.,LTD
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๙)
 1 2 3 >