รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป New
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
งบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 62
งบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 62
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง
งบทดลองประจำเดือน เม.ย. 62
งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 62
งบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน ม.ค. 62
งบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 62
งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 61
งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 61
ประกาศระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2561
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 61
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อทดลองงานก่อนจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง
งบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 61
 1 2 3 >