รายการ
ประกาศ คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน องค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่1 เพศหญิง
งบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 61
ประกาศ กรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง บริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd ครั้งที่ 4
งบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 61
งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 61
ประกาศระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2561
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 61
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อทดลองงานก่อนจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง
งบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 61
งบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 61
งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 61
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FOUNDER ALUMINUM CO.,LTD
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๙)
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำตำแหน่งพนักงานบริการ
 1 2 3 >