สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
07-03-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
07-03-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
02-02-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566
13-01-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565
23-12-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
23-12-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565
18-10-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
07-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
16-08-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565
08-08-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
08-08-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
07-06-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
05-05-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
28-04-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
07-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
09-02-2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
07-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564
07-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
04-11-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›