สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
04-08-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563
14-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน 2563
25-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมีนาคม 2563
25-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
25-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563
24-01-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม 2562
24-01-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562
24-01-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562
16-10-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
12-09-2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
12-09-2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
12-09-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนสิงหาคม 2562
12-09-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม 2562
28-06-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
28-06-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
28-06-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
28-06-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
28-06-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
25-06-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
03-05-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
 < 1 2 3 4 5 >