สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
03-05-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
12-03-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
12-03-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มกราคม 2562
04-01-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
04-01-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
04-01-2019 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
04-01-2019 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
15-06-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนพฤษภาคม 2561
15-06-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนเมษายน 2561
15-06-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561
15-06-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนมกราคม 2561
15-06-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560
15-06-2018 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เดือนพฤศจิกายน 2560
16-11-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
16-10-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือน กันยายน 2560
11-09-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
11-09-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
05-07-2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
05-07-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2560 เดือนมกราคม 2560
05-07-2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
‹ First  < 2 3 4 5 >