สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ วัดอุปนันทาราม ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับนางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี