สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์คอซู้เจียง