โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรียังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 หลักสูตร “หมูหลุมอินทรีย์ วิถีชุมชน” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯแห่งนี้ โดยในวันนี้รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์) ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย