อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนาม และมอบแจกันดอกไม้ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีนายมาร์ค กูดดิ้ง (H.E. Mr.Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ให้การรับรอง ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร