ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2565

 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองยายจู หมู่ 10 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี